4 důvody, proč lidé váhají říkat laskavá slova

Freepik.com

Kdy jste naposledy řekli něco hezkého někomu jinému?

A kdy naposled vám někdo řekl něco hezkého?

 

V běžném životě existuje nespočet příležitostí říct něco, co zlepší den druhého člověka. Můžeme například poskytnout zpětnou vazbu na práci, kterou udělal někdo jiný, poradit mu, jak zlepšit jeho výkon, dát mu srdečný kompliment nebo vyjádřit svou vděčnost za něco, co pro nás udělal.

Mnoho lidí však tyto příležitosti často nechá projít, aniž by řekli něco hezkého nebo užitečného pro ostatní lidi. Nový výzkumný dokument od výzkumnice Jennifer E. Abel z Harvard Business School a týmu s názvem „Laskavost v malých dávkách: Důkazy pro neadekvátní prosociální vstup“ se nyní zaměřil na důvody, proč se lidé rozhodnou neříct něco hezkého nebo užitečného druhým lidem, i když situace to umožňuje.

 

Vědci nejprve zkoumali důkazy o nedostatku užitečné zpětné vazby nebo rad v každodenním životě. Jedna studie například ukázala, že 72 % zaměstnanců uvádí, že jim jejich manažeři neposkytují dostatečnou zpětnou vazbu. V jiné studii na lidech ve vztazích jen 48 % chtělo dát partnerovi zpětnou vazbu, ale 86 % chtělo zpětnou vazbu dostávat. Další studie ukazují, že lidé často odmítají komplimenty nebo projevy vděčnosti.

Proč se tedy lidé tak zdráhají říct něco hezkého nebo užitečného pro ostatní?

Výzkumníci naznačují, že obecně mají lidé tendenci podceňovat výhody a přeceňovat náklady na poskytování komplimentů, zpětné vazby, rady nebo vyjádření vděčnosti druhým. Podcenění výhod může znamenat něco jako myslet si, že něčí zpětná vazba nemusí být nijak zvlášť užitečná nebo že kompliment nemusí ve skutečnosti udělat toho druhého šťastným.

Nadhodnocování nákladů může znamenat, že se lidé obávají, že pochvala může být nechtěná nebo trapná nebo že dobře míněné rady by mohly být vnímány jako arogantní. Navíc může být zpětná vazba vnímána jako příliš kritická, i když je skutečně užitečná pro zlepšení budoucí výkonnosti.

Na základě analýzy vědecké literatury Abel a spolupracovníci identifikovali 4 důvody pro nesprávné domněnky o tom, že druhým lidem říkají něco hezkého nebo užitečného.

 

  1. Máme tendenci promítat své vlastní myšlenky o něčem do jiných lidí. To může vést k pocitu, že rada nebo zpětná vazba nemusí být užitečná, protože její obsah je již druhé osobě zřejmý. Pokud je tedy někdo odborník na vaření, může se mylně domnívat, že ten druhý ví také vše o vaření. Lidé tak mají tendenci přeceňovat samozřejmost svých rad a pak nedávat vůbec žádnou radu.
  2. Máme tendenci se zaměřovat na špatné aspekty poskytování zpětné vazby nebo rady. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří poskytují rady nebo zpětnou vazbu, se často obávají, zda tak činí technicky způsobilým způsobem. Lidem, kteří přijímají rady, však často záleží více na emocionální vřelosti a dobrých úmyslech osoby, která radí, než na jejich technické způsobilosti.
  3. V cestě mohou stát vlastní preference ohledně získávání zpětné vazby nebo rady. Pokud má někdo pocit, že je mu nepříjemné přijímat kritické (ale užitečné) rady, může si to automaticky myslet i o ostatních.
  4. Lidé mohou mít pocit, že je pro ně společensky nevhodné poskytovat zpětnou vazbu nebo kompliment. Mladší člověk může například předpokládat, že starší dospělí nemusí být rádi, když od nich přijímají rady. Osoba, která dostává radu, však může být ráda, pokud je užitečná, bez ohledu na věk osoby, která ji poskytuje.

Společně tyto 4 faktory vedou k problému, že lidé mlčí i v situacích, kdy druhá osoba může velmi ocenit jejich příspěvek a jejich vztah by z toho měl prospěch. Zjištění výzkumné práce tedy naznačují, že když máte pochybnosti o tom, říci něco laskavého někomu jinému: Udělejte to!

Výzkumníci zmiňují, že jediné situace, kdy milá slova mohou na druhou osobu zanechat negativní dojem, jsou ty, které jsou nečestné nebo jsou dány se sobeckým úmyslem. Pokud se to tedy dělá upřímným a emocionálně vřelým způsobem, poskytnutí zpětné vazby, nabízení rady nebo vyjádření díků a vděčnosti je obvykle velmi dobrý nápad.

 

Zdroje: psychologytoday.com, Jennifer E. Abel, Preeti Vani, Nicole Abi-Esber, Hayley Blunden, Juliana Schroeder – Kindness in Short Supply: Evidence for Inadequate Prosocial Input.(2022), Freepik.com

One thought on “4 důvody, proč lidé váhají říkat laskavá slova

  1. Říkám co mám na srdci,někdy je to špatně a někdy dobře. A ano,souhlasím. Říkat krásné slova je taky důležité. Já mám třeba sestru,která se s ničím „nepáře“ a krásná slova říká opravdu jen těm, u kterých to tak cítí. I přesto, že je to šílená krásná slečna, má srdce na dlani ale umí to i obráceně 🤣

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *