Co je to stalking a jak se bránit ?

Stalking je slovo, které často používáme v žertu, například když řeknete příteli, že jste „stalkovali“ jeho profil na sociálních sítích. Skutečné pronásledování je však vážný a nebezpečný zločin, který může mít pro své oběti hrozné následky.

Anglický výraz stalking, pocházející z lovecké hantýrky, původně označoval stopování divoké zvěře. V pojetí stalkingu, jak ho dnes známe my, však namísto divoké zvěře vystupuje člověk.

V ČR se se stalkingem setkalo 10 % populace, až 2% případů stalkingu končí smrtí.

Asi 8 % žen a 2 % mužů bylo v určité fázi svého života pronásledováno. Stalkery jsou však dle statistik nejčastěji muži.

Co to znamená ?

Stalking je v podstatě chování vůči osobě, díky kterému se cítí ohroženě. Někdo, kdo pronásleduje, může svou oběť důvěrně znát, jako bývalý partner nebo milovaná osoba. Nebo naopak vůbec, jako celebrita, kterou nikdy nepotkali. Existuje mnoho druhů chování, které se považuje za stalking.

Volání, SMS nebo e-maily

Jedna osoba může oslovit druhou, pokud nechcete komunikovat nemusíte, je to v pořádku. Není však v pořádku opakovaně volat, psát SMS či mailovat někomu, kdo vám řekl, že s vámi nechce mluvit. Ať už jste někomu řekli, aby vás nekontaktoval opakovaně nebo jen jednou, pokud bude pokračovat, lze to považovat za stalking.

Sledování a pronásledování

Když vás někdo sleduje z jednoho místa na druhé, jedná se o pronásledování. Nezáleží na tom kde – je to pronásledování, pokud vás někdo sleduje domů z práce, ke kamarádovi nebo kamkoli jinam. Pokud někdo sleduje váš pohyb a/nebo polohu, jedná se o stalking.

Potulování

Jedná se o akt poflakování se na místě a lze jej považovat za pronásledování. Pokud tak někdo dělá jen proto, že tam jste nebo můžete být. Stalker se nemusí snažit s vámi komunikovat, aby to bylo považováno za stalking. Toto chování je ošemetné, protože osoba, která vás pronásleduje, může tvrdit, že má důvod tam být, přestože tomu tak není.

Komunikace prostřednictvím druhých

 Někdo, kdo vás pronásleduje, můžete zjistit, že mu bráníte komunikovat (blokace na soiálních sítích apod.) V tomto případě se mohou pokusit komunikovat s vaší rodinou nebo přáteli.

Kyberstalking

V dnešní době poměrně moderní. Jedná se o stalking skrz sociální sítě. Stalker tedy není přímo ve vaší blízkosti.

Poškození

Stalker může poškodit dům, auto nebo jiný majetek osoby. To lze provést s úmyslem ublížit nebo získat pozornost oběti. Pokud jste někomu řekli, že s ním nechcete mluvit, a jeho reakcí je poškození vašeho majetku, jedná se o stalking.

Výhrůžky

Ten, kdo vás pronásleduje nemusí zůstat jen u toho. Může se domáhat vaší pozornosti i výhružkami vám nebo i vašim blízkým.

Proč lidé stalkují ?

Existuje několik důvodů, proč by jedna osoba mohla pronásledovat druhou. Žádný z těchto důvodů není přijatelnou omluvou, protože stalking je vzorec chování, které někoho vede k tomu, že se cítí ohroženě. Lidé, kteří pronásledují, často trpí bludy a/nebo klamným myšlením.

Odmítnutí

Pokud byla osoba odmítnuta, může být pro ni obtížné se přes to dostat, a to až do té míry, že začne stalkovat oběť, aby ji získal zpět. Začne být obětí v podstatě posedlý a chce ji být na blízku. Mohou se také mstít osobě, která je odmítla, pronásledovat ji v naději, že je vyděsí nebo zraní jako odplatu.

Fantazie

Když člověk pronásleduje někoho, koho nikdy nepotkal. Možná se snaží přimět daného člověka, aby ho viděl v naději, že se o něj oběť pronásledování začne zajímat. Tento důvod pro sledování může být také spojen s bludy či bludným myšlením.

Je velmi nepravděpodobné, že by pronásledování u někoho vzbudilo zájem o to, aby s vámi trávil skutečný čas. Stalker to však pravděpodobně vidí jinak.

Účinky pronásledování

Stalking je pro své oběti nebezpečný na emocionální i fyzické úrovni. Účinky stalkingu zahrnují strach, trauma a snížení kvality života.

Oběť stalkingu může být plná strachu a dokonce může mít strach i opustit svůj domov nebo provádět jiné běžné činnosti. Může se bát o svou bezpečnost v krajních případech i o svůj život.

Stalking je forma zneužívání. Jako taková se u oběti může vyvinout posttraumatická stresová porucha způsobená událostmi souvisejícími se stalkingem. Mohou poté zažít flashbacky (záblesk minulosti), potíže se sblížením s novými lidmi a mohou propadat depresi nebo beznaději.

Kvůli svému strachu nebo post traumatu se oběť stalkingu nemusí cítit bezpečně nebo nemůže dělat vše, co dělala předtím, než začala být sledována. To by mohlo způsobit životní problémy, jako je ztráta zaměstnání nebo partnera či přátel.

 

Co dělat, když si myslíte, že vás někdo sleduje

Pokud jste zažili události nebo něčí chování, které by mohlo být považováno za stalking nebo které ohrožují váš vlastní pocit bezpečí, je důležité jednat. I když to není vždy snadné, následující kroky mohou být velmi užitečné při zvládání situace.

Nezapojujte se

Je lákavé říct osobě, která vás pronásleduje, aby vás nechal na pokoji, ale nejlepší je zdržet se komunikace. Často se mohou cítit více povzbuzeni skutečností, že s nimi komunikujete. Jinými slovy, mohou mít pocit, že jejich pronásledování znamená, že s nimi budete mluvit.

Řekněte to svým blízkým

Sdílení této zkušenosti s ostatními může vést k většímu pocitu bezpečí ve vašem životě. Řekněte lidem ve svém životě, kterým důvěřujete, že vás někdo pronásleduje, aby vám mohli případně pomoci – včetně toho, že se nebudou stýkat s osobou, která vás sleduje.

Volejte 158

Pokud vás někdo pronásleduje a jste v bezprostředním ohrožení, neváhejte zavolat pomoc. Vysvětlete dispečerovi, že jste stalkováni a bojíte se o svou bezpečnost.

Záznam incidentů

Mít důkazy je důležité. Pokaždé, když vám někdo, kdo vás pronásleduje, zavolá, sleduje vás, obtěžuje vás, zaznamenejte si to. Nemažte zprávy ani hovory a ideálně je nahrávejte. Uveďte co nejvíce podrobností a vždy zaznamenejte čas, místo a datum.

Podejte soudní příkaz

Pokud vás někdo nenechá na pokoji, můžete proti němu podat soudní zákaz přiblížení se. Stalker se k vám nebude moci přiblížit, nebude vás moci kontaktovat. Obvykle to musíte udělat osobně u soudu, kde vysvětlíte situaci soudci. Vaše záznamy o incidentech pronásledování vám pomohou při úspěšném získání soudního zákazu přiblížení se.

Existují kroky, které můžete podniknout, abyste se opět cítili zase bezpečně. Neváhejte oslovit důvěryhodného člena rodiny, přítele nebo odborníka na duševní zdraví, když se budete vyrovnávat s následky pronásledování. Pamatujte, že to není nic, za co byste se měli stydět. Přijetí preventivních opatření k vaší ochraně vám pomůže posunout se vpřed a vyrovnat se s následky.

Jaká je prevence ?

  • Nezveřejňujete své osobní údaje na sociálních sítích – adresa, tel. číslo apod.
  • Noste u sebe mobil, nikdy nevíte kdy bude potřeba volat pomoc
  • Vybavte se obrannými prostředky – pepřový sprej, paralyzér, taktické pero..
  • Nechoďte v noci sami venku

Co s tím zákon ?

V trestním zákoníku (Zákon č. 40/2009 sb.) najdete nebezpečné chování pod § 354

Nebezpečné pronásledování

1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu

toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami.

Zdroje: verywellmind.com, mvcr.cz, Trestní zákoník 40/2009 Sb., pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.