Emocionální trauma: Osvoboďte se od minulosti

Většina lidí zažívá během svého života traumatické události.

Možná jste vyrostli v dysfunkčním rodinném prostředí, kde měl rodič nebo pečovatel své vlastní duševní problémy nebo třeba i závislosti (návykové látky..), které ovlivnili vaši rodinu.  Nebo jste třeba byli jako dítě šikanováni a právě to přispívá k vaší současné depresi. Třeba pracujete v toxickém pracovním prostředí. Nebo jste možná zažili ztrátu rodiče, dítěte nebo někoho blízkého. Bez ohledu na událost se emocionální trauma často vyskytuje v důsledku něčeho. Bohužel, fráze „čas zahojí všechny rány“ není vždy pravdivá a lidé se i po čase ocitají s příznaky emocionálního traumatu.

Co je to emoční trauma?

Emoční trauma je často skryto před očima. Není to očividné jako fyzické týrání. Jsou to v podstatě nezahojené šrámy na duši.
Je to jakési emocionální zranění, které si nesete v souvislosti s tím, co jste zažili.

Vaše příznaky vám mohou poskytnout vodítko k tomu, co potřebujete k uzdravení. Můžete zaznamenat příznaky, které se „objevují“ ve vašem životě – pocit smutku, podrážděnosti, úzkosti nebo nervozita, izolační chování, nízké sebevědomí nebo agresivní chování. Lidé, kteří dříve utrpěli nezhojené emocionální rány, budou mít často pocit, že znovu prožívají traumatickou událost. Budou se vyhýbat všemu, co jim tuto událost připomíná. Jiní mají noční můry nebo se mohou snadno polekat.

Možná si uvědomujete, že se cítíte nebo se chováte jinak. Blízcí lidé vám pravděpodobně dají vědět, že „nejsi sám sebou“ od doby, kdy např. tvůj bratr zemřel. Mohou vám říci, že se v poslední době nechováte jako vy. Jenže to nemusí být jen dny, ale klidně i týdny, měsíce či roky.

Mnoho lidí dokáže trauma zpracovat a vidět jej v pozitivnější perspektivě prostřednictvím poradenství, sociální podpory nebo podpory komunity. Bohužel pro mnohé zůstávají předchozí „těžké časy“ a objevují se později v životě.

Pokud máte některý z uvedených příznaků, věřte, že je to přirozený a normální způsob, jakým vám vaše tělo říká, že něco potřebuje uzdravit. Stejně jako u auta, které má svoje kontrolky, se i vaše „kontrolky“ mohou rozsvítil. Projevovat se budou jako příznaky, které mohou být stále obtížnější zvládnout a mohou ovlivnit váš společenský i pracovní život. Naštěstí existuje několik způsobů, které vám mohou pomoci projít tímto procesem a cítit se lépe.

Jak se cítit lépe..

Za prvé, rozhovor o vašem trápení a zpracování těch událostí vám dokáže pomoci cítit se lépe a zmírnit příznaky. Za druhé, vzdělávání o vašich příznacích pomáhá normalizovat vaše chování a pocity. Jaké jsou například statistiky a kolik dalších lidí má podobné problémy? Kolik lidí prožilo v životě podobné dětství nebo dané trauma? Máte predispozici k emočnímu traumatu nebo posttraumatický syndrom na základě nějaké minulosti ? Které části vašeho mozku jsou ovlivněny (neurověda)?
Toto je několik oblastí, které je třeba prozkoumat.

Dále jsou diskutovány různé dovednosti zvládání situace, včetně vašich silných stránek a toho, co se vám osvědčilo v minulosti. Máte nějaký cvičební režim? Modlíte se, meditujete, mluvíte o svých problémech s blízkými přáteli nebo rodinou? Mezi další dovednosti zvládání, které mohou pomoci, patří techniky rozptýlení, jako je meditace, jóga apod.

Nakonec lze použít další strategie, jako je EMDR (psychoterapie využívající pohyby očí) , která pomáhá „rozmrazit“ události, které jsou zmrazené v čase, a pomůže vám vidět situaci v pozitivnějším světle.

Můžete se osvobodit od své minulosti, naučit se základní dovednosti, abyste neopakovali podobné vzorce. Zvýšit své sebeuvědomění o sobě a ostatních. Pak možná budete schopni vidět svou minulost v pozitivnějším světle a najít smysl ve všech zkušenostech.

Doufám, že se ze svých zkušeností poučíte, porostete a nezůstanete „uvězněni ve svých přízracích“, jako je hořkost, chronický smutek nebo zoufalství. Uzdravení neznamená, že k poškození nikdy nedošlo, znamená to, že poškození již neovládá naše životy. Díky náročnějším zážitkům můžete růst a stát se odolnějšími.

Zdroje: drtracyhutchinson.com, unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *