KYBERŠIKANA jako stále aktuálnější problém

Kyberšikana je v podstatě používání digitálních technologií ke způsobení újmy jiným lidem. To obvykle zahrnuje používání internetu, ale může se to odehrávat také prostřednictvím mobilních telefonů (např. textová SMS – šikana). Sociální média jsou jedním z primárních kanálů, jejichž prostřednictvím dochází ke kyberšikaně – Facebooku, Instagram, Tik Tok, Snapchat a další.

Kyberšikana byla považována za problém veřejného zdraví, přičemž její prevalence se od roku 2010 do roku 2022 mnohočetně znásobila, a až 58 % dospívajících v České republice uvedlo, že byli šikanováni nebo obtěžováni online.

Obecně platí, že kyberšikana je problém poslední doby s rostoucím počtem lidí, kteří používají internet. Z tohoto důvodu zůstává nedostatečně pochopena. Kromě toho se velká část pozornosti soustředí na to, jak kyberšikana ovlivňuje oběť, aniž by se zaměřovalo na to, jak se s kyberšikanou vyrovnat, jak ji omezit nebo co dělat, pokud jste sami tím kdo šikanuje.

Co je to kyberšikana?

Kyberšikana je opakované a úmyslné používání digitální technologie s cílem někomu vyhrožovat nebo psychicky ubližovat, obtěžováním nebo veřejným ponižováním. Využívá digitální technologie, což znamená, že většina lidí šikanuje nebo je šikanována prostřednictvím svých mobilních zařízení nebo počítačů.

Kyberšikana se může objevit na sociálních sítích, v aplikacích, na fórech, při hraní her a podobně. Osobnější kyberšikana však bude fungovat prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv.

Tvrdí se, že kyberšikana vzniká na základě pěti kritérií: záměr, opakování, nerovnováha moci, anonymita a publicita.

Záměr

Kyberšikana má obecně v úmyslu ublížit, když se zapojí do online šikany. K šikaně však stále může docházet bez úmyslu, pokud oběť vnímá jednání jako škodlivé.

Opakování

Opakování je charakteristickým znakem kyberšikany. Týká se to opakovaných akcí ze strany šikanujícího. Materiál sdílený na internetu může být publikován mnohem déle než šikana jako taková. To platí zejména v případě sdílení osobních údajů nebo fotografií jako formy kyberšikany.

Nerovnováha výkonu

Jedním z dalších charakteristických rysů kyberšikany je, že oběti jsou v situaci nerovnováhy moci se svým tyranem. To může platit zejména v případě, že se šikana odehrává na veřejném fóru.

Anonymita

Někteří kyberšikanující využívají anonymity, aby se skryli za obrazovkou svého počítače. V tomto případě není potřeba mocenské nerovnováhy ve vztahu mezi tyranem a obětí.

Publicita

A konečně, dalším rysem některé kyberšikany je, že zahrnuje použití publicity. To platí zejména pro ty, kteří se rozhodli někoho veřejně ponížit nebo zahanbit jako svou formu šikany.

Formy kyberšikany

Jaké jsou různé formy kyberšikany ? Níže jsou uvedeny typy kyberšikany, které známe.

 • Flaming: Flaming označuje používání pobuřující diskuze o někom nebo vysílání urážlivých zpráv v naději, že vyvolá reakci. Jedním z příkladů by bylo použití frází „Křivá Hilary“ nebo „Ospalý Joe Biden“ Donaldem Trumpem.
 • Outing: Outing zahrnuje sdílení osobních, trapných informací o někom na internetu. Tento typ kyberšikany se obvykle odehrává spíše ve větším měřítku než mezi jednotlivci nebo v menší skupině.
 • Trolling: Trolling označuje zveřejňování obsahu nebo komentářů s cílem přimět lidi, aby měli trapné online reakce. Jinými slovy, troll řekne něco hanlivého nebo urážlivého o osobě nebo skupině, s jediným úmyslem, aby lidi naštval. Tento šikanující má rád vytvoření chaosu a pak sedí a sleduje, co se děje.
 • Name Calling: neboli oslovování zahrnuje používání urážek k odkazování na jiné lidi. Záznamy ukazují, že až 42 % dospívajících uvedlo, že byli prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo na internetu nazýváni urážlivými jmény.
 • Šíření falešných fám: Ti, kteří šíří falešné fámy, si vymýšlejí příběhy o jednotlivcích a pak tyto falešné pravdy šíří online. Ve stejném průzkumu 32 % dospívajících uvedlo, že o nich někdo na internetu šířil falešné fámy.
 • Odesílání explicitních obrázků nebo zpráv: Šikanující může také odesílat explicitní obrázky nebo zprávy bez souhlasu oběti.
 • Kybernetické pronásledování/obtěžování/fyzické hrozby: Někteří kyberšikanující se opakovaně zaměřují na tytéž lidi prostřednictvím kybernetického pronásledování, kybernetického obtěžování nebo fyzických hrozeb. V průzkumu téměř 16 % dospívajících uvedlo, že se stali obětí fyzických hrozeb na internetu.

Proč lidé kyberšikanují?

Proč se lidé zapojují do kyberšikany? Může existovat mnoho různých faktorů, které vedou k tomu, že se někdo stane šikanujícím.

Problémy s duševním zdravím

Daný člověk může mít problémy s duševním zdravím, které souvisí s jejich šikanou nebo ji zhoršují. Příklady zahrnují problémy s agresivitou, hyperaktivitou nebo impulzivitou, stejně jako užívání návykových látek.

Navíc lidé s osobnostními rysy připomínajícími „temnou tetrádu“ narcismu nebo psychopatie mohou často být šikanujícím.  Tito jedinci mívají nízkou úroveň empatie k ostatním lidem a mohou ostatní šikanovat, aby zvýšili svůj pocit moci nebo hodnoty.

Oběti šikany

Z šikanujících se někdy stanou tyrani poté, co sami zažili kyberšikanu. Tímto způsobem mohou chtít, aby se cítili více pod kontrolou, nebo se bouří poté, co se cítí pronásledováni a nejsou schopni to odplatit původnímu tyranovi.

Důsledky konfliktů nebo rozchodů

Kyberšikana, ke které dochází mezi dvěma lidmi, kteří byli dříve přáteli nebo dokonce ve vztahu, může být spuštěna konflikty v přátelství nebo rozpadem vztahu. Tímto způsobem lze na tento typ kyberšikany pohlížet jako na pomstu nebo žárlivost.

Nuda nebo zkoušení nové osobnosti

Bylo již naznačeno, že někteří lidé se zapojují do kyberšikany kvůli nudě nebo touze vyzkoušet si na internetu novou identitu. Tento typ kyberšikany je obvykle anonymní.

Jistě, spousta lidí se na světě nudí, ale nikoho nešikanují. Věnujte se koníčkům, naučte se druhý jazyk nebo si najděte něco, co byste mohli dělat.

Samota nebo izolace

Kyberšikanujícími mohou být také lidé, kteří se potýkají s pocitem izolace nebo osamělosti ve společnosti. Pokud se cítí být ostatními ignorováni, mohou se ohánět, aby se cítili lépe nebo aby si vybili svůj vztek na společnost.

Proč se lidé stávají kyber-tyrany

Zatímco někteří lidé jsou tyrany v reálném životě i online, jiní se stávají tyrany pouze v digitálním prostoru. proč tomu tak je? Proč by někdo šikanoval ostatní online, když by to ve svém každodenním životě nikdy neudělali? Existuje několik možných vysvětlení tohoto chování.

Nekonfliktní a anonymní

První důvod, proč se lidé mohou stát tyrany online, souvisí s povahou internetu. Člověk může na internetu šikanovat ostatní a zůstat zcela anonymní. Je jasné, že u tradiční šikany to není možné.

Kromě toho lze šikanu online provádět nekonfliktním způsobem, zejména pokud je anonymní. To znamená, že kyberšikana může přeskakovat internet zanechávat ošklivé komentáře a nezůstávat kolem, aby slyšela odpovědi.

Není potřeba popularita ani fyzická dominance

Abyste mohli být tyranem v reálném životě, obvykle musíte mít nad svou obětí nějakou výhodu. To může třeba znamenat, že jste fyzicky větší než oni. Nebo jste třeba populárnější než oni. Může to prostě znamenat, že nad nimi máte nějakou nerovnováhu moci.

Naproti tomu kyberšikanujícím může být každý. Není potřeba mít fyzickou dominanci nebo popularitu. Ti lidé, kteří chtějí šikanovat, to mohou snadno udělat na internetu bez ohledu na jejich postavení v reálném životě.

Žádná bariéra vstupu

Podobně jako u konceptu, kdy není potřeba být dominantní nebo populární, existuje také velmi nízká bariéra pro vstup do kyberšikany. Začít s tím může kdokoli, kdo má přístup k internetu. Přátelé jsou definováni volně online, což vytváří situaci, která velmi usnadňuje šikanu ostatních.

Žádná zpětná vazba od oběti

Konečně poslední důvod, proč se lidé, kteří v reálném životě nešikanují, mohou zapojit do kyberšikany, souvisí s nedostatkem zpětné vazby od jejich oběti. Kyberšikanující se šikany obvykle účastní po delší dobu, především proto, že od oběti obecně neexistuje zpětná vazba. Jako by tomu bylo při osobní interakci. Někdo, kdo by v reálném životě viděl dopad na svou oběť a ustoupil, nemusí v případě kyberšikany udělat totéž.

Jak se kyberšikana liší od osobní šikany

V případě kyberšikany oběť obecně nemá úniku před zneužíváním a obtěžováním. Na rozdíl od setkání v reálném životě se online šikana a internet nikdy skutečně nevypínají a šikana může být neúprosná.

Oběti se tak mohou cítit, jako by neměly úniku, zvláště pokud šikana zahrnuje sdílení jejich osobních údajů nebo když se o nich něco stane virálním. Tento typ šikany může trvat delší dobu.

Účinky kyberšikany

U těch, kteří se zabývají kyberšikanou, lze pozorovat četné účinky. Může být užitečné vědět, co očekávat od oběti, protože to může být jeden ze způsobů, jak zjistit, kdy je někdo online šikanován.

Některé z těchto účinků jsou ještě silnější než to, co lze pozorovat u klasické šikany, protože oběť často nemůže uniknout násilné situaci.

 • Pocity úzkosti ze šikany
 • Zvýšené pocity deprese a změny nálad
 • Problémy s usínáním nebo udržením spánku (nespavost)
 • Sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu (v extrémních případech)
 • Zvýšené pocity strachu
 • Pocity nízkého sebevědomí nebo vlastní hodnoty
 • Sociální izolace, stažení se ze skupin přátel
 • Vyhýbat se věcem, které je dříve bavily
 • Špatný studijní výkon
 • Problémy ve vztazích s rodinnými příslušníky a přáteli
 • Příznaky posttraumatického stresu
 • Sebepoškozování
 • Užívání návykových látek
 • Zvýšené pocity hněvu, podrážděnosti nebo výbuchy vzteku

Charakteristika obětí

Skutečně existují některé běžné aspekty oběti, které mají tendenci se opakovat, včetně následujících charakteristik:

 • Nejvíce jsou ohroženi mladiství a mladí dospělí.
 • V případě šíření nepravdivých fám a přijímání explicitních obrázků jsou oběťmi spíše dívky.
 • Lidé, kteří se něčím „liší“ mohou být častěji oběťmi. (LGBT, nemoci,handicapy, barva pleti..)
 • Obětí se mohou stát ti, kteří jsou stydliví, společensky neobratní nebo se mezi ostatní hůře zapadají.
 • Oběťmi se častěji stávají lidé z domácností s nižšími příjmy.
 • Lidé, kteří neustále používají internet, se s větší pravděpodobností stanou obětí online šikany.

Obětí kyberšikany se může stát kdokoli, dokonce i lidé, kteří jsou považováni za veřejně známé osoby. Lidé, kteří mají velkou sledovanost na sociálních sítích, se často stávají terčem kyberšikany.

Jak se vypořádat s kyberšikanou

Existuje mnoho způsobů, jak se vypořádat s kyberšikanou jako dospělý i jako rodič, pokud je vaše dítě šikanováno na internetu. Podívejme se na každý z těchto problémů samostatně.

Jako rodič

Pokud je vaše dítě šikanováno online, nejlepším řešením je dát mu pokyn, aby na internetovou šikanu nereagoval. Kromě toho jim řekněte, aby dokumentovali každý případ kyberšikany uložením textových zpráv, e-mailů, fotografií a jakýchkoli jiných forem komunikace. To lze v případě potřeby provést pomocí snímků obrazovky (Ctrl+Print Screen)  Požádejte své dítě, aby vám tyto informace předalo, abyste měli o všem záznamy.

Dále, pokud šikana pochází od školního kontaktu, nahlaste případy kyberšikany učiteli, řediteli nebo administrativnímu personálu vaší školy. V případě extrémní šikany nebo vyhrožování byste také měli šikanu nahlásit policii.

Nakonec je důležité ujistit své dítě, že za online šikanu nenese vinu. Některé oběti mohou mít pocit, že jejich chování způsobilo problém nebo že si za to mohou nějakým způsobem sami. Z tohoto důvodu je důležité zajistit, aby vaše dítě vědělo, že to, co se stalo, není jeho chyba.

Jako dospělý

Mnoho z výše uvedených zásad se bude vztahovat na vaši situaci jako dospělého, který se zabývá kyberšikanou.

V první řadě si nezapomeňte vést záznamy o všech případech šikany, ať už přijdou prostřednictvím vašich textových zpráv, chatů na messengeru, ve skupinách na Facebooku, Instagramu nebo jiných online zdrojích. Pořizujte snímky obrazovky a mějte v počítači složky s důkazy o kyberšikaně.

Dále, pokud znáte zdroj kyberšikany, zjistěte, zda existuje postup, který můžete vůči této osobě podniknout. Pokud je to například kolega z práce nebo nadřízený, je v práci někdo z HR, s kým můžete mluvit? Pokud se jedná o člena rodiny, existuje způsob, jak upozornit na tento problém ostatní členy rodiny, aby je požádali o podporu? A konečně, pokud je to někdo, koho znáte pouze online, můžete ho zablokovat a smazat ze všech svých sociálních médií?

Nejlepším postupem bude kyberšikanu co nejvíce ignorovat. Pokud však dostáváte výhrůžky, budete to muset nahlásit policii spolu s důkazy, které jste shromáždili.

Jako společnost

Nestačí, aby se oběti kyberšikany zabývaly svými tyrany a snažily se najít řešení. Často jsou tyto oběti emocionálně rozrušené a nemohou najít pomoc.

Naším úkolem jako komunity je pracovat na vytvoření systémů, které zabrání tomu, aby ke kyberšikaně vůbec docházelo. Některé potenciální nápady pro iniciativy jsou uvedeny níže.

Děti a dospívající, kteří jsou obětí kyberšikany, se stále učí, jak regulovat emoce a řešit sociální situace. Kyberšikana v tomto věku může mít trvalé následky. Měly by být zavedeny zdroje duševního zdraví, které by obětem kyberšikany pomohly zvládnout jejich duševní zdraví.

Kyberšikana skončí, když se sociální odmítnutí kyberšikany rozšíří a převládne natolik, že už nebudou mít co získat. To znamená, že každý případ online šikany, který je svědkem (zejména v případě komentářů – trollů), by měl být ignorován. Kromě toho by měly probíhat osvětové kampaně, že šikana na internetu nejenže není přijatelná, ale že je známkou slabého společenského postavení.

Školy jsou kontaktním místem pro rodiče, kteří se snaží pomoci svým dětem, které jsou kyberšikaně vystaveny. Z tohoto důvodu by školy měly mít zavedeny programy a protokoly, které by kyberšikanu okamžitě a rychle řešily. Rodiče by neměli muset několikrát žádat o pomoc, aniž by ji dostali.

Pokud jste obětí kyberšikany, vězte, že v tom nejste sami a existují možnosti, jak pomoci. Pokud máte potíže, můžete navštívit následující.

A konečně, pokud jste sami kyberšikanujícím, nikdy není pozdě na změnu. Prozkoumejte své důvody, proč jste tyranem, a zjistěte, zda nenajdete nějaké alternativy, jak toto chování zastavit.

 

Zdroje: verywellmind.com,  policie.cz, e-bezpeci.cz, rvp.cz, freepick.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *