4 z nejčastějších způsobů chování, které mohou předpovědět rozvod

Rozvod je něco, čím nikdo nechce projít. Ačkoli v některých případech je to pro rodinu lepší. Podle českých statistik u nás v době pandemie ubylo sňatků (z důvodu opatření), ale překvapivě ubylo i rozvodů. Rozvod je v ČR běžným jevem, a proto je důležité znát různé způsoby chování, které mohou vést k rozvodu nebo vám pomoci ho předvídat.

Nedostatek komunikace

Komunikace je důležitá v každém vztahu, zvláště v manželství. Nedostatek komunikace může vést k mnoha problémům, které lze vyřešit pouze rozvodem. Lidé mohou mít různé způsoby, jak vyjadřují své pocity. Je však na vás a vašem partnerovi, abyste se naučili, jak spolu mluvit, aby byl vztah pevný. Vaše práce, domov i sexuální život budou trpět, pokud nebude vhodně komunikovat. Problémy, které mohou vyplynout z nekomunikace, jsou potíže s penězi, nesprávné předpoklady a i hledání druhých, kteří by tuto prázdnotu zaplnili.

Když se však komunikace úplně zhroutí, je to známkou toho, že ani jedna ze stran není ochotna investovat úsilí, aby se dozvěděla, co jejich manžel/ka cítí. To je známkou toho, že obě strany tuší, že vztah už nestojí za to.

Vyjadřování negativních pocitů

Když komunikujete, sdílíte zbytečnou kritiku nebo se snažíte bojovat za malé věci, může to vést k rozvodu. Vyjadřování pouze negativních pocitů vůči partnerovi bude únavné a nevydrží vztah. K vyřešení problému může být důležité sdílet negativní pocity, ale nemůže to vést k boji. Začínání věty kritikou nepochybně vytvoří obranu v každém, s kým mluvíte.

 

Oba jste méně láskyplní

Být méně láskyplný může být chování, které vede k rozvodu. V intimním vztahu je důležitá náklonnost. Podle Sama Margullese, Ph.D., je emocionální angažovanost obecně doprovázena stažením náklonnosti. Může to být malé, ale důležité znamení, že se oba navzájem nemilujete. Což může přinést i další potíže ve vztahu.

 

Nedostatek respektu

Důležitým základem zdravého vztahu je také vzájemný respekt. Jakmile tento respekt zmizí, je mezi partnery méně empatie, která může způsobit hněv, zášť a strach. Nedostatek respektu je největším znakem problémového manželství vedoucího k rozvodu. Je velmi běžné slyšet partnery, kteří směřují k rozvodu, říkat: ‚Už mě to nebaví, pořád s tebou bojovat.‘ Obvykle jsou netrpělivější než v minulosti a snáze se rozhněvají.

 

Zdroje: womenworking.com, psychologytoday.com, itsovereasy.com,pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *