13 způsobů, jak skutečně vybudovat sebedůvěru

Sebedůvěra je důvěra ve vaše dovednosti, volby a hodnoty. Vychází z vašeho nitra a dalo by se říct, že se jedná o jakési poznání vašich silných a slabých stránek. Zároveň umění o sobě stále myslet pozitivně. Což je velmi důležité hlavně v dnešní době.

Na svět přicházíme možná až s nadbytkem sebevědomí. Vezměme si malé dítě, které se cítí sebevědomě, riskuje (skákání z houpačky nebo tanec bez přípravy před davem). Když je malé dítě povzbuzeno, posílí se jejich sebevědomí. Pokud však z pozice například rodiče, budete dítě držet v tomto směru příliš zkrátka, může to v budoucnu jeho sebedůvěru velmi ovlivnit.

Co způsobuje nízkou sebedůvěru? 

Stejně jako si můžete vybudovat pozitivní sebevědomí, existují věci, které ho mohou shodit.  Způsob, jakým jsou lidé socializováni a viděni svým okolím může, kromě obtížných přechodů v dětství, dospívání a dospělosti, vést k nižšímu sebevědomí.

Některé faktory, které mohou přispět k negativnímu pocitu sebe sama:

  • Rodiče, kteří jsou přehnaně kritičtí nebo kárající
  • Rodiče, kteří omezují zkoumání dítěte
  • Pocit odmítnutí vrstevníky
  • Potíže s přechodem do vykonstruované představy o „dospělosti“
  • Mediální reprezentace a data ze světa o tom, co je v člověku „ideální“.

V různých situacích se také mohou projevit různé úrovně sebevědomí. V matematice se můžete cítit velmi sebejistě, protože jste byli socializováni a chváleni, abyste uspěli ve svých akademických studiích. Pokud jde o veřejné vystupování, můžete se cítit méně sebevědomě, protože jste již dříve obdrželi kritiku od kolegů a dosud jste jejich zpětnou vazbu nezpracovali užitečným způsobem.

Dobrou zprávou je, že nízké sebevědomí lze napravit ovšem je to pouze ve vašich rukách.

13 způsobů, jak si vybudovat sebevědomí:

1. Zjistěte, odkud pramení vaše nedůvěra

Nalezení základní příčiny nízkého sebevědomí může poskytnout mapu, jak si vybudovat pozitivnější sebevědomí. Dobrým začátkem je sebereflexe či psaní deníku.

Vyzkoušejte toto cvičení, které vám pomůže dostat se k možné základní příčině vašeho nízkého sebevědomí:

  • Po dobu jednoho týdne si zaznamenávejte všechny myšlenky nebo výroky s nízkou sebedůvěrou, které se vám neustále objevují. 
  • U každé myšlenky nebo výroku se zeptejte sami sebe: „Kdo nebo co ti to řekl?“ 
  • Rozhodněte se, zda chcete, aby tento hlas měl v této fázi vašeho života autoritu nad vašimi myšlenkami.
  • Zapisujte si své reakce do deníku a vytvořte plán, jak se posunout vpřed.

Pokud s tím bojujete, může vám také pomoci spolupracovat s terapeutem nebo koučem, abyste identifikovali a transformovali neužitečné myšlenky s nízkou sebedůvěrou.

2. Pochopte, co pro vás znamená sebevědomí

Udělejte si čas na to, abyste zjistili, jaká je sebedůvěra ve vašem těle. Je dobré si položit otázku: „Jak poznáte, že jste dosáhli uspokojivé úrovně sebevědomí?“ Možná začnete více mluvit v práci. Možná si konečně obléknete oblečení, které jste vždy chtěli. Zaleží to pouze na vás, na vašem názoru – je to vaše osobní míra sebedůvěry.

3. Vyrovnejte se sami se sebou

Pokud často používáte slovo „měl bych“ (například bych se měl oženit do 30 letdo příštího roku bych měl mít dům nebo už bych měl mít stálého partnera ), udělejte krok zpět a zamyslete se. Odkud to „měl bych“ pramení?

Mnoho „měl by“ v životě pochází z kulturních nebo rodinných očekávání. Se všemi těmito prohlášeními je užitečné si vždy položit otázku: Je to to, co skutečně chci pro sebe?

Máte moc kdykoli získat zpět svůj život. Čím více budete činit rozhodnutí v souladu se svým skutečným já a svými touhami, tím jistější budete ve svém rozhodování.

4. Začněte v malém

Většina z nás nerada zažívá spoustu změn najednou. Velmi důležitým klíčem pro sebezdokonalovací práci je začít pomalu.
Dělejte věci, které jsou pro vás náročné, ale zároveň realistické. 
5. Osvojte si růstové myšlení.
Růstový způsob myšlení vás povzbuzuje k tomu, abyste prozkoumali hranice svých současných dovedností a znalostí a ponechali si otevřenou možnost zlepšení. Namísto použití frází jako „nejsem si jistý“ stačí přidat „zatím“, čímž se staré přesvědčení přemění na „ zatím si nejsem jistý “. To přidává kvalifikaci, že jste v procesu získávání dovedností, abyste získali sebevědomí.
6. Vězte, že selžete, a to je v pořádku.
Žijeme v kultuře, která odmítá selhání, kde lidé většinou jen mluví o svých úspěších. Zřídkakdy slyšíte o lidských popisech selhání. Pochopení toho, že selhání se stává a je součástí procesu života, vám pomůže žít plnohodnotněji. 

7. Postavte se svému vnitřnímu kritikovi

Někdy můžete váhat, zda si důvěřovat, protože jste dříve v životě dostali kritickou zpětnou vazbu od autorit, jako jsou rodiče, učitelé nebo vedoucí komunity, a přijali jste jejich kritiku za své přesvědčení. Ale přijde bod, kdy tato zpětná vazba již neslouží vašemu současnému životu. Postavit se této staré kritice může odemknout novou úroveň sebevědomí.

8. Pochopte, že emoce a pocity jsou dočasné

V knize Come As You Are  (Zázrak tam dole), sexuální pedagožka a výzkumnice Emily Nagoski, Ph.D., píše: „Emoce jsou tunely. Musíte projít celou temnotou, abyste se na konci dostali ke světlu.“

Emoce procházejí cyklem začátku, středu a konce. Přestože emoce mohou být v daném okamžiku opravdu intenzivní, jsou pouze dočasné. Na úplně základní úrovni jsou emoce fyziologické reakce na podněty ve vašem prostředí. 

Pokud jde o sebevědomí, jakákoliv emoce, jako je úzkost, stres nebo strach, které vám brání jednat, jsou pouze dočasné. Jakmile odezní, můžete udělat další krok. Jak se říká: „Pociťte strach a pak to udělejte“

9. Soustřeďte se na to, co můžete ovládat

Své sebevědomí často zakládáme na věcech, které ve skutečnosti nemáme pod kontrolou – co si myslí ostatní lidé, výsledek projektu, reakce ostatních atd. Abychom si vybudovali sebevědomí, musíme uvolnit naši připoutanost k věcem, které nemůžeme ovlivnit, a začít zakládat své sebevědomí na tom, co máme pod kontrolou.

10. Vybudujte kolem sebe stejně smýšlející komunitu

Naše názory na sebe sama jsou obvykle nepřesné. Ať už podceňujete nebo přeceňujete své schopnosti, přesnější míru sebevědomí si v izolaci vytvořit nemůžete. Abyste si vybudovali sebevědomí, musíte komunikovat se svým prostředím (přátelé, kolegové, rodina).
Rozhodující je vytvoření prostředí pro rozvoj vaší začínající sebedůvěry. Podělte se o své zkušenosti s několika blízkými přáteli, kteří jsou na stejné cestě seberozvoje. Najděte zdroje ve své komunitě, jako jsou terapeuti, koučové, podcasty, blogy a knihy, které vám pomohou vybudovat základ pro vaši novou sebedůvěru.

11. Dejte si pauzu od sociálních sítí

Studie z roku 2018 zveřejněná v Europe’s Journal of Psychology zjistila, že lidé, kteří mají nižší sebevědomí, tíhnou k budování „falešného já“ na sociálních sítích , což může vést k nepřesnému pocitu sebe sama a vlastní hodnoty. Zvažte tedy pauzu od sociálních médií , abyste se znovu spojili s osobou, kterou skutečně jste, bez srovnávání a snahy zapůsobit na ostatní. 

12. Pěstujte soucit

Pěstování pocitu soucitu se sebou samým vám může pomoci, když zažíváte potíže v životě. To vám pomůže odvrátit se od negativního, ponižujícího sebemluvení a přejít k láskyplnějším a pečujícím způsobům, jak mluvit sami se sebou

Držet se minulých ‚chyb‘ nebo ‚selhání‘ skutečně ovlivňuje to, jak jsme sebevědomí. Dokážeme-li být k sobě laskaví a dovolíme si opustit tyto okamžiky, pak si dovolíme věřit si.

13. Najděte si odbornou podporu

Pokud se budování sebevědomí stalo odrazující snahou, mohl by být čas opřít se o radu od profesionálů.
Existuje mnoho způsobů, jak budovat sebevědomí. Jeden přístup zahrnuje zpracování a vykořenění formativních zkušeností, které mohly přispět k negativnímu pocitu sebe sama. I když to lze provést prostřednictvím osobní reflexe a zápisu do deníku, často to může být efektivnější ve vztahu s bezpečnou podpůrnou osobou, jako je terapeut
Výhody posílení vašeho sebevědomí když vám to může připadat nepřirozené a jako hodně práce, budování sebevědomí má spoustu výhod, jako například:

Budování odolnosti pro zkoušení nových věcí

Důvěra je zdrojem života pro většinu toho, co v životě hledáme. Dává nám palivo, které potřebujeme ke zkoušení nových věcí a riskování.
Lepší výkon ať už v práci, ve sportu nebo v osobním úsilí, sebedůvěra vám může pomoci splnit úkoly s větší lehkostí, a tedy i úspěšněji.

Vytváření života, který chcete

Když nevěříme v sebe, máme tendenci podnikat kroky, které ve skutečnosti vytvářejí přesně ten výsledek, kterého se obáváme.
Zvýšením našeho sebevědomí můžeme podnikat kroky a vytvářet výsledky, které lépe odrážejí neuvěřitelnou sílu, která je v nás.

Rozlišování motivů jiných lidí oproti svým vlastním touhám

ačkoli mnoho lidí má tendenci získávat důvěru z komplimentů jiných lidí, ostatní lidé těží z vaší schopnosti produkovat. Manažer může například chválit vaše schopnosti plánovat události, protože vaše úsilí jí také usnadňuje práci. Můžete být dobří ve spoustě věcí, ale díky sebevědomí budete schopni určit, ve kterých věcech se chcete stát dobrými, nejen budovat důvěru ve věci, za které se vám dostane vnější pochvaly.

Dělejte svá vlastní rozhodnutí podle svého pravého já

Když jste si jisti sami sebou, začnete dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s tím, co skutečně chcete. Méně posloucháte dobře míněné rady kolem sebe, které vám říkají, co byste měli dělat, a začnete dělat věci, které opravdu chcete dělat.
Zatímco většina z nás se rodí se zdravou úrovní sebevědomí, život nám přináší výzvy, které mohou vykolejit náš pocit sebedůvěry. Nicméně zpětné tvrzení, že sebevědomí je možné a stojí za to žít plnohodnotnější život.

Zdroje: mindbodygreen.com, unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *