Jaký je vliv základních emocí na lidské chování?

Freepik.com

Psychologové se pokusili identifikovat různé typy emocí, které lidé zažívají. Objevilo se několik různých teorií, které kategorizují a vysvětlují emoce, které lidé pociťují.

Základní emoce

V sedmdesátých letech uznávaný psycholog Paul Eckman identifikoval šest základních emocí, které podle něj byly všeobecně prožívány ve všech lidských kulturách. Emoce, které identifikoval, byly štěstí, smutek, znechucení, strach, překvapení a hněv. Později svůj seznam základních emocí rozšířil o takové věci, jako je hrdost, stud, rozpaky a vzrušení…

Kombinace emocí

Psycholog Robert Plutchik vytvořil „kolo emocí“, které fungovalo jako malířova paletka barev. Emoce lze kombinovat a vytvářet různé pocity, podobně jako barvy lze míchat a vytvářet další odstíny.

Podle této teorie působí základní emoce něco jako stavební bloky. Složitější, někdy smíšené emoce, jsou směsí těchto základnějších. Například základní emoce, jako je radost a důvěra, lze spojit a vytvořit lásku.

Štěstí

Ze všech různých typů emocí je štěstí obvykle tím, o co se lidé nejvíce snaží. Štěstí je často definováno jako příjemný emocionální stav, který je charakterizován pocity spokojenosti, radosti, potěšení a pohody.

Tento typ emocí je někdy vyjádřen prostřednictvím:

 • Výraz obličeje : například úsměv
 • Řeč těla : uvolněný postoj
 • Tón hlasu : pozitivní, příjemný způsob mluvení

Přestože je štěstí považováno za jednu ze základních lidských emocí, věci, o kterých si myslíme, že vytvářejí štěstí, bývají silně ovlivněny kulturou. Vlivy popkultury obvykle zdůrazňují, že dosažení určitých věcí, jako je koupě domu nebo vysoce placená práce, povede ke štěstí. Realita toho, co ve skutečnosti přispívá ke štěstí, je často mnohem složitější a více individuální.

Smutek

Smutek je další typ emocí často definovaný jako přechodný emoční stav charakterizovaný pocity zklamání, smutku, beznaděje, nezájmu a tlumené nálady.

Stejně jako ostatní emoce je smutek něco, co čas od času prožívají všichni lidé. V některých případech mohou lidé zažívat delší a těžší období smutku, které může přejít do deprese. Smutek lze vyjádřit několika způsoby, včetně:

 • Pláč
 • Tlumená nálada
 • Letargie (lhostejnost, otupělost)
 • Mlčenlivost
 • Odstup od ostatních, upřednostnění samoty

Typ a závažnost smutku záleží na základní příčině a také na tom, jak se lidé s takovými pocity vyrovnávají.

Typické projevy smutku mohou ve skutečnosti zhoršit pocity smutku a prodloužit trvání emocí.

Strach

Strach je silná emoce, která může také hrát důležitou v našem životě.

Vaše svaly se napnou, vaše srdeční frekvence a dýchání se zvýší a vaše mysl se stane čilejší a přiměje vaše tělo buď uprchnout před nebezpečím, nebo se postavit a bojovat.

Projevy tohoto typu emocí mohou zahrnovat:

 • Výraz obličeje : například rozšíření očí a stažení brady
 • Řeč těla : pokouší se skrýt nebo utéct před hrozbou
 • Psychologické reakce : zrychlený dech a srdeční tep

Samozřejmě ne každý prožívá strach stejně. Někteří lidé mohou být citlivější a určité situace nebo předměty mohou vnímat jinak než ostatní.

Strach je emoční reakce na bezprostřední hrozbu. Můžeme vyvinout podobnou reakci na očekávané hrozby nebo dokonce na naše myšlenky o potenciálním nebezpečí, což obecně považujeme za úzkost. Sociální úzkost například zahrnuje předpokládaný strach ze sociálních situací.

Znechucení

Znechucení je další z původních šesti základních emocí, které popsal Eckman.

Znechucení lze zobrazit několika způsoby, včetně:

 • Řeč těla: odvrácení se od předmětu, odpor
 • Fyzické reakce: v extrémnějších případech až zvracení
 • Výrazy obličeje: například svraštění nosu a zvlnění horního rtu

Tento pocit odporu může pocházet z mnoha věcí, včetně nepříjemné chuti nebo vůně. Vědci se domnívají, že tato emoce se vyvinula jako reakce na potraviny, které mohou být škodlivé nebo smrtelné. Když lidé cítí nebo ochutnají zkažené jídlo, typickou reakcí je znechucení.

Špatná hygiena, infekce, krev, hniloba mohou také vyvolat znechucenou reakci.

Lidé mohou také zažít morální znechucení, když pozorují ostatní, jak se chovají nemorálně nebo zle.

Hněv

Hněv může být obzvláště silnou emocí charakterizovanou pocity nepřátelství, frustrace a zklamání.

Hněv se často zobrazuje prostřednictvím:

 • Výraz obličeje: například zamračením
 • Řeč těla: odvrácení nebo „bojový postoj“
 • Tón hlasu: převážně křik
 • Psychologické reakce: pocení nebo zčervenání
 • Reakcí na hněv může být i agresivní chování – kopání nebo házení předmětů..

Zatímco hněv je často považován za negativní emoci, někdy to může být i dobrá věc. Může vám pomoci vyjasnit vaše potřeby ve vztahu, a také vás může motivovat k nalezení řešení věcí, které vás trápí.

Nekontrolovaný hněv se však může rychle změnit v agresi nebo násilí.

Tento typ emocí může mít psychické i fyzické důsledky. Nekontrolovaný vztek může ztěžovat racionální rozhodování a může mít dokonce dopad na vaše fyzické zdraví.

Překvapení

Překvapení je obvykle poměrně krátké a je charakterizováno fyziologickou překvapivou reakcí po něčem neočekávaném.

Tento typ emocí může být pozitivní, negativní nebo neutrální. Nepříjemné překvapení může například zahrnovat někoho, kdo vyskočí zpoza stromu a vyděsí vás, když jdete v noci k autu.

Příjemným překvapením může být třeba když po příjezdu domů zjistíte, že se vaši nejbližší sešli, aby oslavili vaše narozeniny.

Překvapení je často charakterizováno:

 •  Výraz obličeje: například zvednutí obočí, rozšíření zorniček a otevření úst, pláč
 •  Fyzické reakce: například skok zpět
 •  Verbální reakce: jako křičení nebo lapání po dechu

Při zděšení mohou lidé zažít adrenalin, který pomáhá připravit tělo buď na boj, nebo na útěk. Překvapení může mít na lidské chování důležité účinky. Výzkum zjistil, že lidé mají tendenci být více ovlivněni nečekanými argumenty a pamatovat si více z překvapivých informací.
Někteří vědci například navrhli, že existují pouze dvě nebo tři základní emoce. Jiní tvrdili, že emoce existují v hierarchii (posloupnosti). Primární emoce, jako je láska, radost, překvapení, hněv a smutek, lze pak dále rozdělit na sekundární emoce. Láska se například skládá ze sekundárních emocí, jako je náklonnost a touha.

Tyto sekundární emoce by pak mohly být rozděleny ještě dále na takzvané terciární emoce. Sekundární emoce náklonnosti zahrnují terciární emoce, jako je sympatie, starost, soucit a něha.

 

Zdroje: verywellmind.com, Freepik.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *