Co je opravdu lepší, odpuštění nebo pomsta?

Nová studie publikovaná v Journal of Personality and Social Psychology zkoumá výhody odpuštění oproti pomstě při nápravě vlastního pocitu  po dehumanizujícím (proces způsobující útlum vyšších lidských mravů) nebo viktimizujícím zážitku.

„Dřívější výzkumy prokázaly, že chlad a neempatické zacházení může způsobit, že se lidé budou cítit jako předměty postrádající v zásadě lidské vlastnosti.“ vysvětluje Karina Schumann (hlavní autorka výzkumu z University of Pittsburgh) „S mým spolupracovníkem Gregem Waltonem jsem se domnívala, že odpuštění provinilci by obětem umožnilo re-humanizovat se po zkušenosti s viktimizací.“ (proces způsobující újmu jedince)

Dehumanizované pocity v reakci na ublížení:

  • Cítit se spíše jako hračka než jako lidská bytost
  • Být démonizován, jako by se po vás šlapalo
  • pocity méněcennosti

A tak se cítit méně lidsky znamená zažít ztrátu postavení jako rovnocenný člen lidského společenství.

Aby vědci tuto teorii ověřili, náhodně rozdělili účastníky výzkumu do dvou skupin. Jedna skupina byla požádána, aby si představila sebe v neutrální interakci s kolegou. Druhá skupina byla požádána, aby si představila, jak ji kolega urazil.  Poté si představila, že buď kolegovi odpustí, nebo se jim pomstí, podle toho, jaký scénář dostali.

Co výzkum zjistil?

Účastníci, kteří si představovali pomstu kolegovi, zůstali v dehumanizovaném stavu (např. sami se hodnotili jako méně rafinovaní, emocionální a inteligentní a více povrchní, chladní a živočišní). Oproti těm, kteří si představovali, že k žádnému urážce nedochází. Ovšem ti, kteří si představovali odpuštění kolegovi, se cítili stejně lidsky jako ti, kteří si představovali, že k žádnému uražení nedochází.

„Tento vzorec výsledků naznačuje, že odpuštění může plně rehumanizovat (proces, kterým lze zvrátit poškození způsobené dehumanizací)  oběti poté, co byl jejich smysl pro lidskost poškozen daným činem,“ říká Karina Schumann.

Výzkum také naznačuje, že odpuštění je transformativní proces, který zahrnuje uvolnění negativity vůči pachateli a možná i zvýšení pozitivity a pocitů shovívavosti vůči němu. Je považována za morální odpověď zakořeněnou ve ctnostech milosrdenství, bezpodmínečné lásky a štědrosti. A kvůli své prosociální povaze je považováno za morálně nadřazené striktnímu dodržování spravedlnosti.

„Lidé, kteří odpustili, měli pocit, že jednali v souladu s morálními hodnotami, což jim zase umožnilo cítit se rehumanizovaní,“ zdůrazňuje autor.

Zatímco oběti, které se mstí, se mohou cítit rehumanizované, protože uplatňují dominanci a kontrolu nad pachatelem nebo věří, že prosazují spravedlnost. Existují také důvody, proč pomsta nemusí být rehumanizující.

„Lidé mohou považovat pomstu jako necivilizované, destruktivní nebo antisociální chování, které porušuje morální hodnoty,“ říká Schumann. „Vzhledem k těmto konkurenčním možnostem pomsty jsme předpokládali, že pomsta bude méně rehumanizující než odpuštění. A našli jsme podporu pro tuto předpověď v pěti studiích.“

Je lepší odpustit?

Odpuštění je transformační proces, který zahrnuje uvolnění negativity vůči pachateli a případně zvýšení pozitivity a pocitů shovívavosti vůči němu. Je považována za morální odpověď, která má kořeny ve ctnostech milosrdenství, bezpodmínečné lásky a štědrosti , a vzhledem ke své prosociální povaze je považována za morálně nadřazenou přísnému dodržování spravedlnosti.

Výzkum také zdůrazňuje další výhody odpuštění, jako jsou:

  • Pocit silnější sounáležitosti s lidským společenstvím.
  • To naznačuje, že jejich morálka byla důležitější pro to, kým jsou.
  • Prožívání nižšího sklonu k sebepoškozování (psychické).

„Výhody, které jsme viděli na těchto následných výsledcích, naznačují, že rehumanizace sebe sama prostřednictvím odpuštění může mít významný dopad na to, jak se lidé chovají k sobě a k ostatním,“ vysvětluje Schumann.

Pro ti z vás, kteří jste se rozhodli odpustit svému provinilci, ale nevíte, kde začít –  je vhodné zamyslet se nad následujícími otázkami:

  • Máte pocit, že přesně rozumíte činům pachatele a tomu, co způsobilo, že udělal to, co udělal ? (a pokud ne, možná by vám mohl pomoci rozhovor s ním)
  • Existují způsoby, jak se můžete vcítit do jednání pachatele ?
  • Provinili jste se něčím podobným v minulosti – a jak jste se poté cítili ?
  • Vyplatí se do vašeho vztahu s touto osobou investovat? Pokud ano, hodnota, kterou vztah ve vašem životě má, může být něco, na co byste se měli zaměřit. Zda myslíte že ne, můžete se místo toho zaměřit na to, jak by vám mohlo prospět zbavit se vzteku a zášti vůči někomu.

 

Pochopte, že odpustit neznamená osvobodit viníka od odpovědnosti za své chování. Je opravdu důležité, aby oběť cítila při svém rozhodnutí odpustit pocit volby.

 
Zdroje:  Journal of Personality and Social Psychology, therapytips.org, psychologytoday.com, unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *