8 největších výhod štědrosti

Freepik.com

Pomoc druhým může pomoci i vám.

Jak nám říká i Bible (Starý zákon, přísloví 11) „Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“

Odmalička nám říkají, že je lepší dávat než dostávat. I když si možná myslíte, že je to jen klišé, ukazuje se, že za tímto sentimentem je hodně pravdy.

Lidé s vysokou úrovní štědrosti sklízejí nejrůznější výhody. Zde jsou výhody štědrosti, které vynikají nejvíce.

1. Větší spokojenost se životem

Každý chce být v životě šťastný a štědrost se zdá být klíčovou složkou: 74 %  štědrých respondentů uvedlo spokojenost se svým životem, oproti méně štědrým kde svůj život za spokojený označilo jen 53 %.

Průzkum nebyl omezen na jeden životní aspekt. Skupina s vysokou štědrostí byla celkově šťastnější ve všech aspektech, na které jsme se zeptali, včetně přátelství, rodiny, lásky i financí.

2. Více přátel

Zdá se, že velkorysost vám jistě pomáhá ve společenském životě. Ti, kteří jsou štědří, uvedli, že mají více přátel, kteří by pro ně byli ochotni udělat laskavost, jako například:

  • Návštěva u nich v nemocnici
  • Pomáhat jim pohybovat se
  • Odvoz na letiště nebo z něj

Tato skupina měla také více blízkých přátel. Respondenti s vysokou štědrostí měli v průměru 3,2 blízkých přátel, zatímco ti ze skupiny s nízkou štědrostí měli v průměru 2,6.

3. Pevnější vztahy s lidmi, které znají

Mít větší sociální kruh nebyl jedinou výhodou štědrosti. Lidé s vysokou štědrostí mají také tendenci mít hlubší vztahy s ostatními, protože 66 % z nich se cítilo blízko k lidem, které znají. Pouze 50 % lidí s nízkou štědrostí se cítilo stejně.

4. Spokojeni se svou kariérou

Vzhledem k množství času, který v práci trávíte, chcete být se svou prací spokojeni. Pokud ne, díváte se na osm hodin denně, kdy si přejete, abyste byli někde jinde.

Toto je jedna z oblastí, kde byla velká propast mezi vysoce štědrými a málo štědrými lidmi. 76 % z těch vysoce štědrých vyjádřilo spokojenost se svou prací. S těmi, kteří byli málo štědří, pouze 41 % mělo stejnou spokojenost.

5. Pozitivnější výhled

Váš pohled na život dělá obrovský rozdíl v tom, jak jste šťastní. Pokud věříte, že na tom, co děláte, záleží, pravděpodobně si budete svůj život užívat mnohem více.

Celých 81 % vysoce štědrých lidí věří, že život má smysl – to je o 21 % více než u těch, kteří tak štědří nejsou. A smysluplný život může být důvodem, proč 77 % štědřejších lidí uvedlo, že se cítí šťastní každý den, ve srovnání s 62 % méně altruistických lidí.

6. Lepší fyzické a duševní zdraví

Vzhledem k tomu, že štědřejší lidé jsou šťastnější a pozitivnější, možná jste již uhodli, že jejich duševní zdraví je v lepší kondici. Štědří lidé méně pravděpodobně pociťují řadu negativních emocí, včetně beznaděje, deprese, apatie a úzkosti.

Existuje také korelace mezi štědrostí a fyzickým zdravím. Lidé ve skupině s vysokou štědrostí měli větší pravděpodobnost, že jedí zdravou stravu a pravidelně cvičí. Zkrátka nejsou otráveni životem.

7. Spokojenost s tím, co máte

Je normální občas pociťovat nějakou závist nebo žárlivost ve zdravé míře. Pochybuji, že někdo prošel životem, aniž by někdy chtěl něco, co bylo mimo dosah, jako je luxusnější auto nebo domov.

I když je normální se občas takhle cítit, je také důležité být spokojený s tím, co máte. To je však pravděpodobnější, pokud jste velkorysý typ – tito respondenti byli spokojenější se svými domovy, auty a dalším majetkem.

Také méně pravděpodobně věřili, že mít více peněz je udělá šťastnějšími. To znamená, že se nezdá, že by štědří lidé měli problémy s úsporou peněz, i když některé formy štědrosti mohou zahrnovat finanční dary.

8. Vyšší sebevědomí

To, jak se cítíte, může ovlivnit každou část vašeho života k lepšímu nebo horšímu a existují důkazy, že štědrý životní styl je dobrý pro vaše sebevědomí.

Když jsme se zeptali respondentů, zda jsou hrdí na to, kým jsou, 74 % z té štědré skupiny odpovědělo ano. Ve skupině s nízkou štědrostí to kleslo na 51 %. Lidé s vysokou mírou štědrosti také častěji říkali, že žili morálně a poctivě.

Velkorysost může změnit váš život

Pokud z toho všeho plyne jeden závěr, pak to, že být štědrý může mít dramatický dopad na kvalitu vašeho života. Může vás učinit šťastnějšími, zdravějšími a zlepšit vaše vztahy s ostatními.

Existují různé způsoby, jak být štědří, od darování věci, ve kterou věříte, až po dobrovolnou práci. Nejen, že to prospěje ostatním, ale mohlo by to prospět i vám. Jen myslete na to, že všeho moc škodí. A buďte opatrní, aby vaší dobroty někdo jen nezneužíval.

Zdroje: fool.com, Freepik.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *