Rozdíl mezi perfekcionismem a zdravým úsilím

Mít vysoké standardy je důležitou součástí zdravého snažení. Abychom získali dovednosti a odbornost musíme na sobě pracovat a neustále se zlepšovat.

Na druhou stranu existuje hora výzkumů poukazujících na negativní účinky perfekcionismu. Perfekcionismus je spojován s úzkostí, depresí nebo třeba i poruchou příjmu potravy.

Proč lpíme na perfekcionismu

Přísný, neutuchající perfekcionismus činí lidi nešťastnými, přesto na něm lidé často lpí. Navzdory osobním nákladům se perfekcionisté domnívají, že kruté zacházení se sebou je nezbytné, protože pokud poleví o centimetr, nikdy ničeho nedosáhnou a vyslouží si opovržení nebo zklamání ostatních.

Perfekcionisté jsou často hrdí na svůj perfekcionismus a považují ho za ústřední pro to, kým jsou a čeho dosáhli. Styděli by se dělat méně dokonalou práci. Chyby vypadají jako osobní selhání a známky děsivé ztráty kontroly. Perfekcionistům připadá utrpení, které pochází ze snahy o bezchybný výkon, nezbytné a nevyhnutelné. Jsou přesvědčeni, že bití do sebe je jediná cesta k úspěchu.

Bohužel perfekcionismus je často společensky posilován. V mnoha kruzích je neustálý stres a přepracovanost oslavována nebo přinejmenším vnímána jako „normální“. Často neslyšíme nikoho, kdo by nám řekl: „Páni, odvedli jste skvělou práci, když jste nastavili rozumné limity a zdrželi se přehánění.“

Perfekcionismus nezvyšuje produktivitu

Lidé obecně dosahují cílů navzdory perfekcionismu, ne díky němu. Perfekcionismus může potlačit výkon tím, že vede k paralyzující prokrastinaci. Je těžké začít nebo pracovat na projektech, pokud věříme, že je musíme udělat dokonale, zvláště pokud si nejsme jisti, že to dokážeme. Je také obtížné dokončit projekty, pokud si myslíme, že nikdy nejsou dost dobré. Perfekcionismus nás může spíše znepokojovat, než abychom jednali. Často nás to vede k tomu, že se přehnaně soustředíme na triviální detaily, o kterých si myslíme, že musí být naprosto správné, místo abychom se soustředili na celkový obraz.

Perfekcionismus také zabíjí kreativitu. Nedávná studie zjistila, že lidé s vysokým perfekcionismem si vedli hůře než ostatní, pokud jde o objektivní měřítka kreativity, jako je generování méně originálních odpovědí, když byli požádáni, aby pojmenovali neobvyklé věci, které vytvářejí hluk.

Překonání perfekcionismu

Prvním krokem k překonání perfekcionismu je uznat, že existuje rozmazaná, ale důležitá hranice mezi zdravou snahou o dokonalost a nezdravým perfekcionismem. Tento rozdíl je nejsnáze vidět na emocionální úrovni:

Zdravé úsilí je nadějné, angažované, optimistické, energické a příjemné. Vyžaduje to úsilí, ale toto úsilí je uspokojivé a dobrovolně zvolené a cíle se zdají být dosažitelné.

Na druhou stranu perfekcionismus je poháněn strachem z ponížení a strachem ze selhání. Zdá se, že úsilí je spíše vynucené, bolestivé a vnucené než vybrané. A nikdy to nekončí. Cíle jsou pohyblivé a výkon může být vždy lepší.

Když pochopíme rozdíl mezi zdravým úsilím a perfekcionismem, jsme lépe připraveni zpochybňovat perfekcionistické metody a standardy. Můžeme se soustředit na to, abychom se učili a zdokonalovali se a byli otevření novým zkušenostem, nejen vystupování. Můžeme se rozhodnout, že se k sobě budeme chovat laskavě, jako bychom byli přáteli.

 

Zdroje: psychologytoday.com, unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *